Tjänster för företag

Vi jobbar idag med olika företag både som underentreprenörer, samarbetspartner och som elektriker. Vi jobbar både med små och stora jobb, både på timtid, fast pris eller enligt löpande avtal.

Z
Avtal, fast timpris
Z
Rådgivning vid investeringar
Z
Akuta utryckningar efter överenskommelse
Z
Förslag på energieffekt-iviseringar
Z
Åtgärder efter elrevisioner
Z
Ljusberäkningar för allmänytor
Z
Dokumentation över anläggningar
Z
Pris på anbud
Z
Elbilsladdare och solcellsanläggningar
Z
Årliga kontroller, t. ex Jordfelsbrytare, motorvärmare, elcentraler

Kostnadsfri offert